Mỹ phẩm thuần chay: Xu hướng làm đẹp mới


Sau đại dịch Covid-19, nhiều người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm thân thiện với cơ thể, môi trường. Yếu tố sức khoẻ, môi trường và đạo đức là lý do mỹ phẩm thuần chay đang trở nên phổ biến.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *