กรมควบคุมโรคประสานครอบครัว “จั๊ก ชวิน” ตรวจรักษาเพิ่มเติม หลังพบป่วย “วัณโรค” ย้ำรู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่ต่อกรมควบคุมโรค ประสานครอบครัว “จั๊ก ชวิน” ตรวจรักษาเพิ่มเติม หลังเจ้าตัวป่วย “วัณโรค” ย้ำรู้เร็ว รักษาหายได้ ไม่แพร่กระจาย คาด 1 ใน 4 ของคนไทยติดเชื้อแล้ว แต่จะป่วยเมื่อภูมิคุ้มกันลดลง เตือนกลุ่มสูงอายุ เบาหวาน ไตเรื้อรัง เอชไอวี แรงงานข้ามชาติ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย/ร่วมบ้าน เสี่ยงสุด

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีข่าว จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์ นักร้องและนักแต่งเพลง ป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งตามข่าวแพทย์คาดว่าได้รับเชื้อจากเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยวัณโรค ว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั่วโลกและประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกให้ประเทศไทยติดอันดับใน 30 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงสุดในโลก คาดว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 103,000 รายต่อปี เสียชีวิตกว่า 12,000 รายต่อปี และ 1 ใน 4 ของประชากรไทยติดเชื้อวัณโรคแล้ว แต่จะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ป่วย เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลง ทั้งนี้ ประชากรอีกกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชากรทั่วไป ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ต้องขังหรือผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและคนพิการ ผู้ใช้สารเสพติด ผู้ติดสุราเรื้อรัง บุคลากรสาธารณสุข กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และที่สำคัญที่สุดคือ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค

กรมควบคุมโรค มีแผนงานและกิจกรรมที่จะผลักดันขับเคลื่อนนโยบายการตรวจคัดกรอง ดูแล รักษา ในทุกกลุ่มเสี่ยง ไปยังหน่วยงานที่ดูแลรักษาวัณโรคโดยตรง ได้แก่ รพ.ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและป้องกันวัณโรคตามมาตรฐานที่รวดเร็วและทันท่วงที ตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่น ลดอัตราป่วยและอัตราตายจากวัณโรคต่อไป

ด้าน นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีดังกล่าวกองวัณโรค กรมควบคุมโรค ได้ประสานความช่วยเหลือไปยังผู้จัดการส่วนตัวและครอบครัวของจั๊ก ชวิน โดยตรง เพื่อสนับสนุนด้านการตรวจรักษาเพิ่มเติมจากที่กำลังรักษาอยู่ที่ รพ.แห่งหนึ่ง ทั้งการติดเชื้อระยะแฝงและการป่วยเป็นวัณโรคของสมาชิกในครอบครัว ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อนสมาชิกวงดนตรีหรือเพื่อนนักแสดง ทั้งหมดที่ต้องการตรวจรักษา ทั้งนี้ วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ แพร่เชื้อจากการไอ จาม พูดคุย หรือร้องเพลง คนที่ได้รับเชื้อจะมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรค เมื่อป่วยจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และครอบครัว แต่เป็นโรคที่ไม่น่ากลัว เพราะสามารถรักษาหายได้ โดยกินยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่งประมาณ 6 เดือน ต้องรีบตรวจหาหรือวินิจฉัยให้เร็ว เมื่อมีอาการผิดปกติ โดยให้สังเกตอาการของวัณโรค โดยเริ่มจากไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ มีไข้ต่ำๆ ในช่วงบ่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด เมื่อเรารู้ว่าเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ให้รีบตรวจหาวัณโรคให้เร็วที่สุด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *