จังหวัดมหาสารคาม มอบหมวกกันน็อค ตามโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ …


จังหวัดมหาสารคาม มอบหมวกกันน็อค ตามโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” และรณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100%”

วันนี้ (25 ก.ย.66) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมสุริยะจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมมอบหมวกกันน็อคตามโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม และ รณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100%” จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนผดุงนารีเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวัง ไม่ประมาท รวมถึงต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดทำโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและการเสียชีวิตให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี และเด็กเล็กที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการรับ – ส่ง ไปโรงเรียน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเสี่ยงสีแดง คือ อำเภอเมืองและอำเภอบรบือ อำเภอเสี่ยงสีส้ม คือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนให้เกิด “อำเภอ ตำบล ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” สอดคล้องกับประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระจังหวัดมหาสารคาม โดยนำหมวกนิรภัย รวมทั้งสิ้น 900 ใบ ที่ได้รับมอบให้วันนี้ แบ่งเป็นอำเภอเมือง 100 ใบ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 150 ใบ อำเภอบรบือ และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอละ 200 ใบ และใช้ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 250 ใบ เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับหมวกนิรภัยนำไปดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่โดยเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิศิษฎ์ เย็นศิริ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *