ติดลบไม่เลิก ยอดขายรถใหม่เดือนสิงหาคมยังร่วงต่อเนื่องอีก 11.7% ลุ้นต่อ 4 เดือนสุดท้าย


ตลาดรถยนต์สิงหาคม 2566 ยังคงติดลบต่อเนื่อง 11.7% ยอดขาย 60,234 คัน ถึงแม้ว่าตลาดรถรถเก๋งยังโดนใจลูกค้าอยู่ มีอัตราเติบโต 4.9% ยอดขาย 23,645 คัน ลุ้นกันต่อใน 4 เดือนสุดท้าย ให้ถึงเป้าหมาย 900,000 คัน

ยอดขายรถ

ตลาดรถยนต์สิงหาคมชะลอตัว 11.7% ด้วยยอดขาย 60,234 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งยังเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 4.9% ด้วยยอดขาย 23,645 คัน ในขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวที่ 19.9% ด้วยยอดขาย 36,589 คัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ชะลอตัวถึง 32.6% ด้วยยอดขาย 24,622 คัน จากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ลื่นไหล ส่งผลให้มีการชะลอการสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจขนส่ง โดยมีประเด็นสำคัญคือความเข้มงวดของสถาบันการเงิน ที่มีความกังวลต่อหนี้เสียอันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

ยอดขายรถ

ตลาดรถยนต์กันยายนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเข้าสู่ช่วงปลายปีตามฤดูกาลขาย อย่างไรก็ดีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในช่วงนี้
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2566

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,234 คัน ลดลง 11.7 %

 • อันดับที่ 1 Toyota 20,871 คัน ลดลง 10.6 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 11,380 คัน ลดลง 28.2%
 • อันดับที่ 3 Honda 7,084 คัน เพิ่มขึ้น 0.2%

 2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,645 คัน เพิ่มขึ้น 4.9 %

 • อันดับที่ 1 Toyota 8,346 คัน เพิ่มขึ้น 12.7%
 • อันดับที่ 2 Honda 4,348 คัน ลดลง 25.3%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi 929 คัน ลดลง 41.6%

 3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 36,589 คัน ลดลง 19.9%

 • อันดับที่ 1 Toyota  12,525  คัน ลดลง 21.5%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 11,380 คัน ลดลง 28.2%
 • อันดับที่ 3 Ford 2,956 คัน ลดลง 36.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 24,622 คัน ลดลง 32.6%

 • อันดับที่ 1 Toyota 10,014 คัน ลดลง 28.1%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 9,999 คัน ลดลง 31.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 2,956 คัน ลดลง 36.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,061 คัน Toyota 2,047 คัน – Isuzu 1,576 คัน – Ford 1,130  คัน – Mitsubishi 232 คัน – Nissan 76 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 19,561 คัน ลดลง 36.3%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 8,423 คัน ลดลง 35.0%
 • อันดับที่ 2 Toyota 7,967 คัน ลดลง 31.0%
 • อันดับที่ 3 Ford 1,826 คัน ลดลง 48.2%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2566
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 524,784 คัน ลดลง 6.2%

 • อันดับที่ 1 Toyota 178,151 คัน ลดลง 4.0%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 109,396 คัน ลดลง 23.0%
 • อันดับที่ 3 Honda 60,769 คัน เพิ่มขึ้น 11.5%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 194,243 คัน เพิ่มขึ้น 9.4%

 • อันดับที่ 1 Toyota 67,435 คัน เพิ่มขึ้น 31.2%
 • อันดับที่ 2 Honda 39,695 คัน ลดลง 0.8%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi 11,593 คัน ลดลง 20.4%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 330,541 คัน ลดลง 13.5%

 • อันดับที่ 1 Toyota 110,716 คัน ลดลง 17.5%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 109,396 คัน ลดลง 23.0%
 • อันดับที่ 3 Ford 25,827 คัน เพิ่มขึ้น 11.4%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 232,556 คัน ลดลง 22.1%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 98,860 คัน ลดลง 24.5%
 • อันดับที่ 2 Toyota 90,646 คัน ลดลง 21.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 25,827 คัน เพิ่มขึ้น 11.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 43,001 คัน Toyota 15,585 คัน – Isuzu 15,206 คัน – Ford 8,334 คัน – Mitsubishi 3,038 คัน – Nissan 838 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 189,555 คัน ลดลง 26.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 83,654 คัน ลดลง 29.5%
 • อันดับที่ 2 Toyota 75,061 คัน ลดลง 23.9%
 • อันดับที่ 3 Ford 17,493 คัน ลดลง 8.4%

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *