ผลประมูลหมายเลขทะเบียนรถ “1ขข 1111” ราคาสูงถึง 6 ล.


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หมวดอักษร 1ขข กรุงเทพมหานคร ภายใต้คอนเซ็ปต์ ขุมทรัพย์เศรษฐี ของดีมหานคร โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย 301 หมายเลข จำนวนมาก สามารถนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งสิ้น 61,423,897 บาท

ทั้งนี้ หมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ 1ขข 1111 มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคามากที่สุดถึง 147 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 6,000,000 บาท

สำหรับเงินรายได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และสานต่อภารกิจในการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *