พม.จ่อของบค่าอาหารกลางวันเด็กเพิ่ม หลังพบว่าได้งบน้อยกว่าหน่วยงานอื่น


             นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า สิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้ คือเรื่องค่าอาหารกลางวันของเด็ก เพราะ พม. เป็นหน่วยงานที่ได้รับค่าอาหารกลางวันน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมราชทัณฑ์  ค่าอาหารกลางวันของผู้ต้องขัง 67 บาท,กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ค่าอาหารกลางวัน 76 บาท

            แต่ตัวเลขของกรมเด็กและเยาวชน ได้เพียง 57-62 บาท  ดังนั้น พม. จึงจะทำเรื่องขอเพิ่มงบฯ ค่าอาหารเพื่อดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงเยาวชน ให้มีการพัฒนาสมอง สุขภาพร่างกาย

              นอกจากนี้ จากการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตนได้เสนอโครงการคนดีศรีประเทศ ซึ่งนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เคยทำเป็นต้นแบบไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย โดยการจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้ กรมและกระทรวง พม. ต้องเป็นแม่แบบและเป็นแม่พิมพ์ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน

 

#งบค่าอาหารกลางวันเด็ก

#กระทรวงการพัฒนาสังคม

#วราวุธศิลปอาชา

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *