“พิชิต” ซัดหมอใหญ่ รพ.ตำรวจ เลือกรักษาป่วยการเมือง มากกว่าความยุติธรรม


นายพิชิต ไชยมงคล อดีตแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ไม่ได้จริงใจในการพูดความจริง หมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ท่านกำลังตกเป็นเหยื่อหรือร่วมเป็นจำเลยในข้อหา “ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ในตอนนี้ความเห็นของแพทย์จะสร้าง ความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม แต่ท่านเลือก รักษาการป่วยการเมืองมากกว่าการรักษาความยุติธรรม 30 วันท่านอ้างเรื่องผ่าตัดได้ 60 วันท่านจะอ้างอะไร แม้แต่ในชั้น กมธ.ที่ให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมาชี้แจง ซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งที่คลายความสงสัยทางสังคม ท่านกลับให้แพทย์ที่ไม่ได้มีส่วนในการรักษา น.ช.ทักษิณ ชินวัตร มาชี้แจง ส่งคนที่ไม่ได้รักษามาแล้วจะตอบอะไรได้ วันหลังก็ส่งถุงน้ำเกลือมาก็ได้แบบนี้ เท่ากับหมอใหญ่ไม่ได้จริงใจในการบอกความจริง เพื่อตอบแทนการปกปิดของท่าน พรุ่งนี้ก็จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ หมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจต่อ ปปช. และเตรียม ยื่นให้แพทย์สภาตรวจสอบจรรยาบรรณต่อไป


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *