มีทองคำแท่ง 15 รายการ! ทรัพย์สิน ‘นพดล ทิพยชล’ สส.นนทบุรี ก้าวไกล 11 ล.


26092566 a1

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘นพดล ทิพยชล’ สส.นนทบุรี พรรคก้าวไกล ทรัพย์สินกว่า 11 ล้าน มีนรถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน  สะสมทองคำ 15 รายการ แหวนเพชร 3 รายการ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 


สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นายนพดล ทิพยชล กรณีเข้าตำแหน่ง สส.นนทบุรี เขต 4 พรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566

โดย นายนพดล พร้อมด้วย นางสุดาววรณ์ ทิพยชล คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,176,768 บาท หนี้สิน 8,264,680 บาท

นายนพดล แจ้งมีทรัพย์สิน 6,994,642 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 306,212 บาท ทั้งหมด 6 บัญชี

เงินลงทุน 6 รายการ 743,430 บาท เป็นกองทุนเปิด – บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด – Crypto Currency 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ 4,600,000 บาท เป็นบ้านพักอาศัยแบบ Modlish 1 หลัง ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และห้องชุด 1 ห้อง อ.เมือง จ.นนทุบรี

ยานพาหนะ 970,000 บาท เป็นรถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน 

และทรัพย์สินอื่น 375,000 บาท เป็นทองคำ 15 รายการ แหวนเพชร 3 รายการ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 รายการ

ส่วนหนี้สิน 4,135,939 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 57,734 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 4,078,205 บาท

ส่วน นางสุดาววรณ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 4,182,125 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 789,179 บาท ทั้งหมด 5 บัญชี

เงินลงทุน 1 รายการ 486,000 บาท เป็นหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ 2,700,000 บาท เป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น อ.เมือง จ.นนทบุรี

สิทธิและสัมปทาน 206,946 บาท เป็นกรมธรรม์ประกันภัย และประกันชีวิต ส่วนหนี้สิน 4,128,740 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ทั้งนี้ นายนพดล แจ้งมีรายได้ต่อปี 1,281,360 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด ส่วนรายจ่ายต่อปี 521,160 บาท

นางสุดาววรณ์ แจ้งมีรายได้ต่อปี 615,210 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด ส่วนรายจ่ายต่อปี 133,300 บาท

นายนพดล แจ้งยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) จำนวน 1,203,188 บาท 

นางสุดาววรณ์ แจ้งยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) จำนวน 614,160 บาท 

26092566 a2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *