วราวุธ โอด หลังพบ ค่าอาหารกลางวันเด็ก พม. น้อยกว่าหน่วยงานอื่น จ่อของบฯเพิ่ม


วราวุธ โอด หลังพบ ค่าอาหารกลางวันเด็ก พม. น้อยกว่าหน่วยงานอื่น จ่อ ขอ งบฯ เพิ่ม เพื่อดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด-เยาวชน เสริมพัฒนาสมอง-สุขภาพร่างกาย

26 ก.ย. 66 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า จากการที่ตนได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งจากนี้ไป พม.ต้องให้ความสำคัญ ในการดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งตนได้เสนอโครงการคนดีศรีประเทศ ซึ่งนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เคยทำเป็นต้นแบบไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้ กรมและกระทรวง พม. ต้องเป็นแม่แบบและเป็นแม่พิมพ์ที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชน

อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าห่วงคือ เรื่องค่าอาหารกลางวันของเด็ก เพราะพบว่า พม.เป็นหน่วยงานที่ได้รับค่าอาหารกลางวันน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมราชทัณฑ์ ค่าอาหารกลางวันของผู้ต้องขัง 67 บาท กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ค่าอาหารกลางวัน 76 บาท

แต่ตัวเลขของกรมเด็กและเยาวชน นั้น 57-62 บาท ดังนั้น พม. จึงจะทำเรื่องขอเพื่มงบฯ ค่าอาหารเพื่อดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงเยาวชน ให้มีการพัฒนาสมอง สุขภาพร่างกาย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *