วิธีดูเพศ”ไอโซพอด”


วิธีดูเพศ ไอโซพอด

ไอโซพอด (Isopod) เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการการดูแลมากนัก และมีประโยชน์ในการช่วยย่อยสลายซากพืชและสัตว์ขนาดเล็ก

ไอโซพอดสามารถแยกเพศได้ง่ายๆ โดยสังเกตจากลักษณะภายนอกดังนี้

ตัวผู้

  • มีอวัยวะเพศอยู่บริเวณท้องใกล้กับขาคู่สุดท้าย
  • อวัยวะเพศมีลักษณะคล้ายท่อยาว
  • ขาคู่สุดท้ายมีขนาดใหญ่และแข็งแรง

ตัวเมีย

  • ไม่มีอวัยวะเพศบริเวณท้องใกล้กับขาคู่สุดท้าย
  • ขาคู่สุดท้ายมีขนาดเล็กและอ่อนแอ

นอกจากนี้ ไอโซพอดตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าไอโซพอดตัวเมียเล็กน้อย

วิธีดูเพศไอโซพอด

  1. จับไอโซพอดขึ้นมาด้วยคีบหรือไม้จิ้มฟัน
  2. พลิกไอโซพอดให้ท้องหงายขึ้น
  3. สังเกตที่ท้องบริเวณใกล้กับขาคู่สุดท้าย

หากเห็นอวัยวะเพศอยู่บริเวณท้องใกล้กับขาคู่สุดท้าย ไอโซพอดตัวนั้นจะเป็นตัวผู้ หากไม่เห็นอวัยวะเพศบริเวณท้องใกล้กับขาคู่สุดท้าย ไอโซพอดตัวนั้นจะเป็นตัวเมีย

เคล็ดลับในการดูเพศไอโซพอด

  • ควรเลือกไอโซพอดที่โตเต็มที่แล้วจึงดูเพศ เพราะไอโซพอดตัวเล็กอาจยังไม่สามารถแยกเพศได้อย่างชัดเจน
  • ควรดูเพศไอโซพอดในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อมองเห็นอวัยวะเพศได้ชัดเจน

การแยกเพศไอโซพอดมีความสำคัญในการเพาะพันธุ์ไอโซพอด เนื่องจากไอโซพอดตัวผู้และตัวเมียเท่านั้นที่สามารถผสมพันธุ์กันได้ 

เนื้อหาโดย: MAMOOKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *