วินมอเตอร์ไซค์เข้าพบ “เศรษฐา” ชี้แจงปัญหา


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบปะผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร เพื่อพูดคุยปัญหาการให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมรับฟัง โดยนายเฉลิม ช่างทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ประมาณ 100 คน ร่วมสะท้อนปัญหานายเศรษฐา กล่าวว่า วันนี้มีรัฐมนตรีมาร่วมรับฟังปัญหาด้วย แต่ต้องยอมรับว่าบางเรื่องอาจจะไม่ได้รับการแก้ปัญหาในทันที เช่น เรื่องแอปพลิเคชัน และจุดจอด ตนเข้าใจและทราบปัญหาดี ส่วนผู้ที่อายุเกิน 60 ปี ต้องตรวจสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่ายังสามารถทำงานได้ ตนมั่นใจว่าคนอายุเกิน 60 ปี ยังทำงานได้อยู่ ส่วนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรื่องการกู้เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ กองทุนประกันสังคมมาช่วยได้หรือไม่ ต้องดูให้ครบถ้วน ไม่ใช่แค่จักรยานยนต์รับจ้าง ต้องดูแลทั้งสามล้อ แท็กซี่

ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะพูดคุยกับผู้บริหารธนาคารออมสิน ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกล่าวขึ้นทันทีว่า ตอนนี้ถูกฟ้องจากธนาคารออมสินอยู่ และการพิจารณาให้กู้ยาก เนื่องจากต้องมีฐานเงินเดือนและข้อมูลการเงินเป็นรายเดือนนายกรัฐมนตรี ระบุจะรับเรื่องไปพูดคุยกับผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารออมสินอีกครั้ง เพื่อหาช่องทางที่จะช่วยเหลือได้ ส่วนแอปฯ ต้องตรวจสอบได้ โดยเฉพาะแอปฯ จากต่างประเทศ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อการประกอบอาชีพ

ส่วนเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดหนี้สิน แต่จะดูแลเรื่องการให้รถไปใช้ก่อน และแบ่งผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพ เพื่อจะได้ไม่ต้องกู้เงินมาซื้อรถจักรยานยนต์นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องแอปพลิเคชันต้องให้ความเป็นธรรมและต้องมีกระทรวงเจ้าภาพหลักในความรับผิดชอบดูแล ซึ่งต้องดูเรื่องการแก้กฎหมาย ยืนยันว่าเรื่องนี้สำคัญ ไม่ใช่เป็นการหาเสียง เพราะการหาเสียงหมดไปแล้ว แต่เป็นการลงมาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ตนทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ความท้อแท้ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ แต่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาจึงต้องขอเวลาและโอกาสในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนด้วย

ขณะที่นายสุริยะเสนอให้นายกฯ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ปัญหาดังกล่าว และรับเรื่องที่เสนอมาเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาให้โดยตรง คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้ได้ภายใน 2 เดือน และจะแก้ปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายเฉลิม ช่างทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ได้สะท้อนปัญหาและเสนอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ 5 ข้อดังนี้

1.ขอให้มีจุดจอดวินให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัย มีสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ในบริเวณที่มีจุดวินจอด 2.กำหนดมาตรฐานการซื้อขายสิทธิการออกใบขับขี่ สำหรับผู้อายุเกิน 60 ปี หากสุขภาพยังแข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อผู้โดยสาร

3.ควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง ช่วยลดการเป็นหนี้ไฟแนนซ์ หรือแหล่งทุนนอกระบบ ให้การสนับสนุนเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานทดแทน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ พลังงานไฟฟ้า โดยมีมาตรการทางภาษีช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้สามารถลดรายจ่ายการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

4.ส่งเสริมให้เกิดแอปพลิเคชันที่เป็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ให้มีราคาเป็นธรรม สะดวกสบาย เพิ่มโอกาสในการที่จะแข่งขัน เป็นทางเลือกให้ผู้โดยสาร ห้ามข้ามเขต และ 5.การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เช่น ห้ามผู้ขับขี่นอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่อื่น รวมถึงควบคุมเสื้อกั๊กที่ไม่ถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา 4 ปี เรียกร้องไปยังกระทรวงคมนาคมแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้จึงมาขอให้พรรคเพื่อไทย และนายสุริยะ รมว.คมนาคมคนใหม่ ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียน พร้อมเสนอการจัดราคากลางในการให้บริการรถจักรยานยนต์และไรเดอร์จากแอปพลิเคชัน โดยสามารถหักเงินจากแอปพลิเคชันออกมา เพื่อสมทบกองทุนช่วยวินฯ ด้วย และเสนอให้บรรจุอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเข้าเป็นอาชีพ จึงหวังว่าจะได้รับการแก้ไขจากนายกฯ และ รมว.คมนาคม

จากนั้นนายเศรษฐาได้รับหนังสือจากสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง บริเวณด้านหน้าพรรคเพื่อไทย ก่อนเดินทางกลับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *