ศูนย์พักสุนัขประเวศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย.นี้


.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รอง ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) พื้นที่ 13 ไร่ ให้เป็นคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

โดยสำนักการโยธา (สนย.) ได้ว่าจ้าง บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ดำเนินการ ก่อสร้าง วงเงิน 149,999,998 บาท โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 540 วัน เริ่มสัญญา 20 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 ต.ค.65 และได้มีการ ขยายเวลา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ปัจจุบันคืบหน้า 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย.นี้.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *