‘สมาคมภัตตาคารไทย’แนะรัฐหนุนไทยสู่ครัวโลก ปั๊มรายได้เข้าร้านอาหาร


นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลควรผลักดันให้ไทยเป็นครัวโลกโดยใช้ เอฟ-ฟู้ด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เอฟ ซอฟต์พาวเวอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อใช้อาหารสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไทย เพราะไทยมีวัตถุดิบประกอบอาหารที่ส่งออกสู่ครัวโลกมากอยู่แล้ว หากผลักดันให้ไทยเป็นครัวโลกได้ภายในปี 67 ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 5% หรือจากเดิมเฉลี่ยประมาณ 20% เป็น 25% 

ทั้งนี้ในปี 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้วางเป้าหมายการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ที่ 3.3 ล้านล้านบาท จากเดิม 3 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลเดิมวางไว้ ซึ่งหากสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านของนักท่องเที่ยวขยับเพิ่มขึ้นเป็น 25% จะทำมีเงินเข้ากระเป๋าผู้ประกอบร้านอาหารเพิ่มจำนวน 750,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 150,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 600,000 ล้านบาท นอกจากนั้นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่องเที่ยว คืออาหารมิชลินที่ไทยมีอยู่แล้ว จากความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ “มิชลิน” จัดทำคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ในประเทศไทย เพื่อสามารถสร้างการเติบโตของมูลค่าการจับจ่ายด้านอาหาร 

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่า อาหารคือเหตุผลสำคัญที่สุดของการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย มาเมืองไทยเพื่อกินอาหารไทยและความร่วมมือกับ มิชลินไกด์ ได้เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญร่วมตอกย้ำประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก ทั้งนี้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยทั้งหมด 11.15 ล้านคน ในจำนวนนี้มีสัดส่วน 11% หรือประมาณ 9.4 แสนคน เดินทางมาไทย เนื่องจากอิทธิพลมิชลิน ไกด์ ไทยแลนด์ และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 325 บาท ต่อคนต่อทริป จากการรับประทานอาหารมิชลิน ไกด์ ไทยแลนด์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *