ส่องวิถี ‘เลี้ยงแกะ’ พร้อมสุนัขรู้งาน แถบเชิงเขาห่มหิมะในซินเจียง


ถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้าน, 11 ก.ย. (ซินหัว) — ชวนชมบรรยากาศการเลี้ยงแกะของ “คู่เอ่อร์ปานอ้ายหลี่ ม่ายต๋าไซ่อิน” ชายเลี้ยงแกะ วัย 39 ปี ซึ่งกำลังทำงานดูแลฝูงแกะขนาดใหญ่พร้อมกับสุนัขเลี้ยงแกะหลายตัว บริเวณพื้นที่โล่งแจ้งแถบเชิงเขามู่ซื่อถ่าเก๋อ ที่ราบสูงพ่าหมี่เอ่อร์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *