‘โภชนเภสัช’ ตัวช่วยห่างไกล โรคหลอดเลือดสมองและโรค NCDs


เตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ ‘คินน์ เวิลด์ไวด์’ ผนึก ‘จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้’ หนุนผู้สูงวัยดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ใช้โภชนเภสัช ตัวช่วยห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองและโรค NCDs

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี 2564 และจะกลายเป็นสังคมสูงอายุสุดยอด (Super-Aged Society) ระดับเดียวกับประเทศญี่ปุ่นในราวปี 2573 เนื่องจากมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากขึ้นถึง 28 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรในประเทศ และจะขยับเร็วกว่าญี่ปุ่นในปี 2580 เนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประชากรไทยเพิ่มขึ้นเพียง 0.18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ดร.ศิริพร อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด กล่าวว่า มีการคาดการณ์อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันการเจ็บป่วยจากความเสื่อมของร่างกายก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการดูแลและรักษา โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปี ส่งผลกระทบในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่เสียชีวิตส่วนใหญ่ป่วยติดเตียง หรือต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิต ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้คาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ต้องการดูแล หรือต้องการนักบริบาล (caregivers) ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง หรืออาสาบริบาลท้องถิ่น จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี อยู่ที่หลักหลายแสนคนซึ่งถ้าจะต้องหาผู้บริบาลมาดูแลอย่างเต็มเวลาจะต้องใช้งบกว่าสี่หมื่นล้านบาทต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากการสนับสนุนให้ประชาชนไทยปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสมดุล เพื่อเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสุขภาพที่ดี ทั้งมิติของการรักษาให้หายป่วย และมิติของการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งเป็นเทรนด์สุขภาพมาแรงในยุคปัจจุบัน ควบคู่การตรวจสุขภาพอยู่เสมอถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างไรก็ดีปัจจุบันในแต่ละปีมีคนไทยเพียงแค่ 2 % ที่ตรวจสุขภาพประจำปี เพราะเข้าใจผิดๆว่า การตรวจสุขภาพ มีไว้เพื่อค้นหาโรคร้ายและอาการที่ไม่ปกติ ทั้งที่เป้าหมายของการตรวจสุขภาพ คือส่งเสริมสุขภาพในบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ป่วย เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติ เป็นตัวช่วยในการวางแผนป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

คินน์ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ที่บริหารโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม เน้นการดูแลเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุแต่ละคน โดยการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักและระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน ควบคู่การรับบริการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลชั้นนำ ไปพร้อมกับเข้าถึงโภชนเภสัชผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตัวช่วยดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากปัญหาไขมันในเลือดสูง, ลดเสี่ยงจากโรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง  นอกจากนี้ยังร่วมวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  และการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ

'โภชนเภสัช' ตัวช่วยห่างไกล โรคหลอดเลือดสมองและโรค NCDs

ด้าน นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง ในเครือ บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG กล่าวว่า จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณให้ยืนยาว สามารถทำอะไรต่อไปได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ด้วยแนวคิดสุขภาพที่ดีต้องปรับสมดุลร่างกายและจิตใจภายในสู่ภายนอก ใช้หลักความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เป็นการนำศาสตร์ธรรมชาติบำบัดมาผสมผสานกับแพทย์ทางเลือก ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อออกแบบโปรแกรม และกิจกรรมเพื่อป้องกัน ชะลอความเสื่อมจากโรคภัย แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)

การบริหารโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทยเพื่อผู้สูงวัย ภายใต้แนวคิด ‘เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ’ เป็นทางเลือกใหม่กับการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพื่อคนวัยเกษียณ ซึ่งนอกจากจะสร้างเพื่อผู้สูงอายุแล้ว ยังเหมาะกับผู้ต้องการพักฟื้นร่างกาย

รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยดูแลสุขภาพและการดูแลจิตใจ เพราะทั้งหมดถูกออกแบบและดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในโครงการฯ มักมีปัญหาทางด้านสุขภาพตามช่วงวัย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ดังนั้นผู้สูงวัยควรอยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต โดยทางจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จัดให้พื้นที่กว่า 50 % เป็นพื้นที่สีเขียว ให้ผู้อยู่อาศัยได้ออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพไปด้วยกัน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง หมุนเวียนเปลี่ยนกันมา ให้ความรู้จนเกิดเป็นสังคมรักสุขภาพที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่เราได้คัดสรร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย ในการป้องกันโรคก่อนป่วย และบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ ‘คินน์’ (KINN) ซึ่งเป็นผู้นำด้านโภชนเภสัชที่ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผ่านงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กลุ่มผู้สูงอายุในโครงการฯ ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ควบคู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ” นายทิมโมตี้ อีเมน กล่าว


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *