Zoetis (ZTS) เมื่อธุรกิจ “ยาสัตว์เลี้ยง” กำลังเติบโตไม่แพ้ “ยามนุษย์”


เทรนด์สัตว์เลี้ยงนับได้ว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจ

ด้วยสภาพสังคมที่มีคนอยู่ตัวคนเดียวเพิ่มมากขึ้น

ส่วนคนที่ใช้ชีวิตคู่ก็เลือกที่จะมีลูกน้อยลง หรืออาจไม่มีลูกเลย

เช่นเดียวกันคนสูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุให้ความต้องการเลี้ยงสัตว์

เพื่อให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงา

หรือแม้แต่เลี้ยงดูเหมือนเป็นลูก เพิ่มมากขึ้นตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต

:yarn: ตลาดของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงจึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งอาหารสัตว์ ของเล่น ข้าวของเครื่องใช้ บริการต่างๆ ไปจนถึงเรื่องสุขภาพการดูแลสัตว์เลี้ยงในเรื่องสุขภาพ ก็มีความสำคัญไม่ต่างกับ

การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว

โดยเฉพาะเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วย

เจ้าของก็มักพาน้องไปหาสัตวแพทย์ และได้รับยารักษา

ซึ่งยาที่ใช้สำหรับสัตว์ ก็มีความแตกต่างจากยาที่ใช้รักษาคน

:pill: หนึ่งในบริษัทยาที่รักษาสัตว์เลี้ยงระดับโลก ก็คือ Zoetis (โซเอทิส)

บริษัทยาสัญชาติอเมริกัน

Zoetis (NYSE : ZTS) เป็นบริษัทยาสำหรับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้ผลิตยาและวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ยังรวมถึงเครื่องมือแพทย์ และเทคโนโลยีวินิจฉัยโรคสำหรับสัตวแพทย์

:dna: โดยในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้มาจาก

ยาและวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว 62% 

ยาและวัคซีนสำหรับปศุสัตว์ 38%

:earth_americas: โดยรายได้มาจากสหรัฐอเมริกา 51% ยุโรป 16% จีน 5% และอื่นๆ 28%

เรียกได้ว่าบริษัทมีการกระจายรายได้มาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

โดยมีตัวอย่างสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโต เช่น

Simparica Trio ยาเม็ดเคี้ยวสำหรับป้องกันพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข

Solensia ยาฉีดสำหรับรักษาอาการปวดข้อในแมว

:chart_with_upwards_trend: Zoetis มีมูลค่าบริษัท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 3.0 ล้านล้านบาท

นับได้ว่าเป็นบริษัทยาที่ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของโลก 

และเป็นบริษัทยาสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก

โดย Zoetis มีมูลค่าบริษัทมากกว่าบริษัทยา “สำหรับคน” หลายแห่ง

ทั้ง Moderna บริษัทอเมริกันผู้ผลิตวัคซีน mRNA

หรือ Merck บริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีซึ่งรายได้ กำไร และมูลค่าบริษัทของ Zoetis ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561ถึง 2565

โดยรายได้ เติบโตเฉลี่ยปีละ 14.6 %

กำไร เติบโตเฉลี่ยปีละ 16.6 %

มูลค่าบริษัท เติบโตเฉลี่ยปีละ 24.5 %

Grand View Research คาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกาจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 4.9 % ต่อปี

นับจากปี 2565 ไปจนถึงปี 2573

และเทรนด์นี้ก็ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในสหรัฐฯเท่านั้น แต่กำลังเป็นไปทั้งโลก

:cat: จนเรียกได้ว่า เทรนด์สัตว์เลี้ยงจะกลายเป็นเมกะเทรนด์ที่น่าสนใจในอนาคต

และผลักดันให้ธุรกิจยาสำหรับสัตว์เลี้ยงเติบโต

ไม่ต่างกับเมกะเทรนด์อย่างสังคมผู้สูงอายุ ที่ผลักดันให้ธุรกิจยาสำหรับคนเติบโต

ถึงแม้สัตว์เลี้ยงอาจไม่ต้องการปัจจัย 4 ครบเหมือนอย่างมนุษย์

แต่ตราบใดที่มนุษย์มองสัตว์เลี้ยงไม่ต่างกับสมาชิกในครอบครัว

“ยา” ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้..

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุน บทวิเคราะห์ หรือการเสนอขายแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

เนื้อหาโดย: tanume

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *